PROJECTS

RECENT NATIONAL PROJECTS:

Tekstil Atık Sularının Arıtılmasında Biyopartiküller Içeren Sabit Yatakların Kullanımı, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, 01/01/2013 – 01/12/2015 (ULUSAL)

Modifiye edilmis silika ile hazırlanan polipropilen kompozit filmlerin sentezi ve karakterizasyonu,
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, , 25/12/2013 –
01/12/2015 (ULUSAL)

Adsorpsiyon Deneylerinin Dizayn, Modelleme ve Istatistiksel Analizleri (Takip No:1.2014.0071, BAP:2015/61), Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, ,01/01/2015 – 30/12/2016 (ULUSAL)

Polipropilen/modifiye diatomit ile hazırlanan kompozit filmlerin sentezi ve karakterizasyonu,
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, , 25/12/2013 –
01/12/2015 (ULUSAL)